Opis procesu reklamacji w Euroimpex S.A.

Należy rzetelnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza. Informacje zawarte w polach pormularza są bezwzględnie wymagane przez producenta. Komplet  informacji wraz z reklamowanym towarem jest przekazywany do rozpatrzenia przez producenta.

Reklamację należy uwiarygodnić danymi SMC z maszyny zapisanymi w plikach CSV (kod SP5-992-001). Dla wszystkich urządzeń posiadających kod SC5-992 jest to JEDYNA postać danych SMC dopuszczalna przez Producenta.

Jeśli maszyna nie posiada funkcji SP5-992 to należy przesłać skany wydruków kodów SMC (SP5-990-004) Logging Data oraz zdjęcia pokazującymi problem. Skany w rozdzielczości 200dpi w trybie tekst - mono w formacie .pdf. Można załączyć maksymalnie 3 pliki a wielkość każdego pliku nie może przekroczyć wielkości 2MB. Ze względu na ograniczenia wielkości plików czasem trzeba zeskanować i załączyć jako osobne pliki kody SP i Logging Data. Ograniczenia wielkości i rodzaju plików wynikają również z wymagań i ograniczeń postawionych przez producenta.

Prosimy o samodzielne skanowanie SMC przed zgłoszeniem reklamacji.W większości przypadków wydruk SMC dołączony do reklamowanych części ulega bardzo mocnemu zabrudzeniu podczas transportu (wysypy tonera z PCU).

Brak wymaganych  informacji skutkuje brakiem możliwości złożenia jej u producenta a tym samym odrzucenie jej przez Euroimpex S.A.

Termin na dostarczenie danych i reklamowanego towaru wynosi 7 dni.

Towar należy starannie zapakować do wysyłki, uniemożliwiając pogarszanie jego stanu podczas transportu.

Reklamowany towar, po wstępnej ocenie w Euroimpex S.A., zostaje przekazany do inspekcji do producenta. Uszkodzony towar nie wraca już od producenta.

Z powyższego względu należy zdemontować z reklamowanego elementu wszystkie dodatkowe akcesoria. Przykładem jest płyta kontrolera wydruku gdzie należy zdemontować akcesoria takie jak: plastikowe ramki, pamięć RAM, pamięć NVRAM, dysk HDD i jego metalową ramkę z kablem.

Po uznania reklamacji przez producenta odbywa się zwrot kosztów zakupu reklamowanego elementu za pomoca faktur korygujących. W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak bębny, gdzie element ma przewidzianą żywotność, korekta odbywa się na wartość proporcjonalnie do wykorzystanego przebiegu.

Przykład: Bęben ma deklarowaną żywotność na poziomie 60k kopii a wykonał tylko 30 k kopii i uległ awarii. Pozostały i niewykorzystany potencjał bębna to 30 k kopii. Jest to w tym przypadku 50% zadeklarowanej żywotności i zwrot (faktura korygująca) po uznaniu reklamacji będzie miał wysokość tylko 50% kosztów zakupu.

Sugerujemy zakup reklamowanej części już w momencie jej reklamacji. Zakładając, że reklamowana część została właściwie zdiagnozowana przez reklamującego, nie ma powodu obawiać sie odrzucenia reklamacji. Odrzucenie reklamacji nastąpi wyłącznie gdy nie zostaną spełnione wymagania stawiane przez formularz reklamacyjny oraz jeśli część podczas inspekcji okaże się sprawna. Kwota zwrócona fakturą korygującą odpowiadać będzie cenie zakupu takiej samej części w Euroimpex S.A. Również procentowe zwroty np. w przypadku reklamacji bębnów będą obliczane od cen zakupu takiej samej części w Euroimpex S.A.

Na każdej przesyłce do Euroimpex S.A. prosimy nanieść pełny numer identyfikacyjny reklamacji. Umożliwia to jej sprawną identyfikację w magazynie. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania towaru lub sprawy, braków informacji w formularzu reklamacyjnym towar odeślemy do reklamującego na jego koszt a reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

Obsługa reklamacji Euroimpex S.A.

tel. 71 7848132, 71 7848118

 

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
3
Kategoria:
Data dodania:
14/04/2015 07:58:15
Wyświetleń:
4525